• TherapeutischeVijfhoeka

     

  • TherapeutischeVijfhoekb

  • TherapeutischeVijfhoekc

Maak een afspraak

Een eerste afspraak wordt aangevraagd via onderstaande aanmeldingsformulieren. Indien gewenst kan u een voorkeur aangeven voor een therapeut (van het kinder- en jongerenteam of volwassenenteam) en voor een vestigingsplaats (Madou of Agora). Indien u geen voorkeur aangeeft, wordt in teamverband bekeken wie de vraag opneemt.

Indien we op de vraag kunnen ingaan ontvangt u binnen de week een antwoord met een uitnodiging voor een intakegesprek om de hulpvraag te verhelderen. Indien we geen afspraak kunnen aanbieden, bezorgen we passende doorverwijsadressen.

Het aanbod van therapeuten is groter overdag dan na de school- of werkuren. Voor kinderen- en jongeren kan een afwezigheidsattest voor de school worden opgemaakt.

Meer info over tarieven en terugbetaling door de mutualiteit vindt u elders op de website. De betaling gebeurt contant, via instant overschrijving of via een QR-code (met de betalingsapp van uw bank). Annulatie van een afspraak kan kosteloos tot twee werkdagen op voorhand. Bij laattijdig annuleren wordt een compensatie gevraagd ter waarde van de sessieprijs. Nieuwe afspraken zijn enkel mogelijk na betaling van de compensatie. Bedankt om de therapeut te verwittigen bij vertraging.

Aanmelding voor kinderen en jongeren

Aanmelding voor volwassenen

logosmall

Therapeutisch Centrum Vijfhoek
Vestiging Agora 
Agoragalerij - 4e verdieping
Grasmarkt 105 bus 17
1000 Brussel

therapeutischcentrumvijfhoek@gmail.com

logosmall

Therapeutisch Centrum Vijfhoek
Vestiging Madou
3e verdieping
Madouplein 8
1210 Sint-Joost-te/n-Node

therapeutischcentrumvijfhoek@gmail.com