• TherapeutischeVijfhoeka

     

  • TherapeutischeVijfhoekb

  • TherapeutischeVijfhoekc

Therapeutisch Centrum Vijfhoek

Therapeutisch Centrum Vijfhoek biedt een breed, multidisciplinair en meertalig aanbod voor kinderen en volwassenen in twee vlot bereikbare vestigingen in het hart van Brussel (Madou en Agora).

Het kinder- en jongerenteam en het volwassenenteam bestaan uit een een vijftiental psychotherapeuten en een volwassenpsychiater. De therapeuten zijn erkende beoefenaars van een breed aanbod aan therapeutische behandelmethoden. De therapie kan de vorm aannemen van individuele, koppel-, gezins- en groepstherapie of psychiatrische opvolging. Verder is er een aanbod van seksuologie, EMDR en Brainspotting. De gesproken talen zijn onder andere Nederlands, Frans en Engels.

Multidisciplinaire inter- en supervisie, het naleven van de deontologische code en een open en respectvolle houding naar cliënten staan centraal. Van cliënten verwachten we een bereidheid tot gezamenlijke reflectie en de openheid om zichzelf in vraag te stellen.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethode om psychisch lijden te verzachten en het psychisch functioneren te verbeteren. De hulpvragen hebben betrekking op verschillende thema’s voor kinderen en jongeren en thema’s voor volwassenen. De psychotherapeut gaat met de cliënt op weg om de hulpvraag en het lijden te begrijpen. Aandachtspunten zijn het innerlijk leven en het brede netwerk van relaties van de cliënt.

De therapeuten van Therapeutisch Centrum Vijfhoek bieden een aanbod voor kinderen en jongeren en een aanbod voor volwassenen. In functie van hun opleiding hanteren de therapeuten hierbij verschillende methodieken en referentiekaders:

logosmall

Therapeutisch Centrum Vijfhoek
Vestiging Agora 
Agoragalerij - 4e verdieping
Grasmarkt 105 bus 17
1000 Brussel

therapeutischcentrumvijfhoek@gmail.com

logosmall

Therapeutisch Centrum Vijfhoek
Vestiging Madou
3e verdieping
Madouplein 8
1210 Sint-Joost-te/n-Node

therapeutischcentrumvijfhoek@gmail.com