• TherapeutischeVijfhoeka

   

 • TherapeutischeVijfhoekb

 • TherapeutischeVijfhoekc

Wat is psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode om psychisch lijden te verzachten en het psychisch functioneren te verbeteren.

Wanneer een therapie wordt opgestart, gaat het om een wederzijds engagement tussen de cliënt en de therapeut.

Er wordt beoogd om het psychisch lijden beter te begrijpen en dit zowel op gebied van het innerlijk leven van de cliënt als het breder sociaal netwerk van relaties waarin de cliënt zich begeeft. Hierbij is er aandacht voor het intergenerationele aspect. De exploratie van het psychisch lijden kan in allerlei vormen gebeuren: individueel maar ook als koppel, ouder(s) of gezin. De gebruikte methodieken en referentiekaders verschillen naargelang de strekking van de opleiding die de psychotherapeut volgde.

Onze psychotherapeuten zijn ofwel klinisch psycholoog, en/of genoten een opleiding in een erkende school voor psychotherapie. De therapeutische stromingen die vertegenwoordigd worden in onze praktijk zijn systeemtheoretisch, psychodynamisch en interactionele vormgeving. Verder is er een aanbod voor Gedragscounseling, Geweldloze Communicatie, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en hulp bij verslavingen.

Een psychotherapeut is bij wet gebonden aan beroepsgeheim. Alle informatie wordt vertrouwelijk en respectvol behandeld. Meer informatie over de deontologische code van psychologen vindt u op de site van de Psychologencommissie (https://www.compsy.be/).

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, worden er op regelmatige tijdstippen inter- en supervisies georganiseerd. Deze teamvergaderingen vallen onder het gedeeld beroepsgeheim.

Wat verwachten we van de therapeut?

 • Kwalitatieve scholing
 • Naleven van de ethische code
 • Lidmaatschap bij beroepsvereniging
 • Multidisciplinair overleg gesuperviseerd door een psychiater
 • Respectvolle houding voor de cliënt en de moeilijkheden die deze ervaart

Wat verwachten we van de cliënt(en)?

 • Bereidheid tot gezamenlijke reflectie
 • Bereidheid om zichzelf in vraag te stellen
 • Respecteren van de gemaakte afspraken
 • 48u op voorhand annuleren indien u verhinderd wordt. Bij laattijdig verwittigen wordt de consultatie aangerekend

Teamleden Overzichtstabel

Teamleden Doelgroep Themas Oriëntering
Stefanie Barigand - foto Stefanie Barigand
Taal: NED
Mail:stefanie.barigand@gmail.com
Tel:0474 02 13 40
Adolescenten
Volwassenen
Koppels
 • Verwerking kinder- en jeugdtijd
 • Traumaverwerking
 • Zelfbeeld
Integratieve Psychotherapie
Naomi Desmet - foto Naomi Desmet
Taal: NED & ENG
Mail:Naomi.Desmet@gmail.com
Tel: 0495 28 55 61
Adolescenten
Volwassenen
Koppels
Gezinnen
 • Relatie-en gezinsproblemen
 • Zelfbeeld
 • Zingeving
 • Stresshantering
Systeemtherapie (i.o.)
Hannan Jamaï - foto Hannan Jamaï
NED, FR & ENG
Mail:hhannanjamai@gmail.com
Tel: 0498 079 563
Adolescenten
Volwassenen
Koppels
Gezinnen
 • Relatie-en gezinsproblemen
 • Zelfbeeld
 • Zingeving
Systeemtherapie (i.o.)
Dr. Veerle Jans - foto Veerle Jans
NED & ENG
Mail:veerle.jans@yahoo.com
Tel: 0496 13 43 38
Volwassenen
(> 18)
 • Individuele psychotherapie
 • Psychiatrische ambulante behandeling
 • Psychodynamische therapie
Katrijn Loots - foto Katrijn Loots
NED ENG
Mail:katrijn.loots@hotmail.com
Tel: 0485 18 49 81
Adolescenten
Volwassenen
Koppels
Gezinnen
 • Innerlijke conflicten
 • Zelfbeeld
 • Zelfvertrouwen
 • Relatie- en gezinsproblemen
Relatie-en gezinstherapie (i.o.)
Kirsten O - foto Kirsten O
NED & ENG
Mail:kirsten.o@telenet.be
Tel: 0477 59 64 52
Adolescenten
Volwassenen
 • Suïcidaliteit
 • (Tabaks)Verslaving
ACT
Tabakologie
Kim Snoeks - foto Kim Snoeks
NED & ENG
Mail:kimsnoeks@hotmail.com
Tel: 0475 33 87 61
Volwassenen
 • Zingeving
 • Zelfbeeld
 • Trauma
 • Emotie regulatie
Emotion Focused Therapy
Systeemtherapie
Existentiële Psychotherapie
Focusing Oriented Psychotherapy (i.o.)
Lieve Van Gool - foto Lieve Van Gool
NED & ENG
Mail:lieve.van.gool@gmail.com
Tel: 0473 32 23 81
Volwassenen
 • Afhankelijkheid
 • Assertiviteit
 • Burn-out
 • Communicatie
 • Perfectionisme
 • Zelfbeeld
 • Zingeving
Geweldloze Communicatie
Mindfulness
Cognitieve Gedragscounseling
Charlotte Viaene - foto Charlotte Viaene
NED, FR & ENG
Mail:viaene.charlotte@gmail.com
Tel: 0485 88 93 56
Kinderen
Adolescenten
Gezinnen
Volwassenen
 • Ouderbegeleiding
 • Gedragsproblemen
 • Trauma
 • Zelfbeeld
Systeemtherapie
Psychoanalyse (io)
EMDR Practitioner
Alexander Willems
NED & ENG
Mail:alexander.willems@outlook.com
Tel: 0479 10 28 81
Jongvolwassenen Volwassenen
 • Emotionele & gedragsmoeilijkheden
 • Identiteit & zelfbeeld
 • Persoonlijkheid
 • Relatie & gezin
 • Depressie
 • Angst
 • Stress
 • Levensvragen & zingeving
Psychodynamisch georiënteerd

Psychotherapeuten


Tarieven psychotherapie

Tarief psychiatrisch consult of psychotherapie bij psychiater Dr. Veerle Jans

Het R.I.Z.I.V-tarief voor 2020 bedraagt 75,11 euro per consult van 45 minuten.

De terugbetaling door de mutualiteit voor personen zonder voorkeurregeling bedraagt 56,34 euro. Het REM-geld bedraagt dus 18,66 euro. Dit is het bedrag dat de cliënt werkelijk zelf betaald.

De terugbetaling door de mutualiteit voor personen mét voorkeurregeling bedraagt 67,60 euro. Het REM-geld bedraagt dus 7,51 euro. Dit is het bedrag dat de cliënt werkelijk zelf betaald. Het derde betalersysteem kan toegepast worden voor rechthebbenden (navragen bij ziekenfonds).

Tarieven psychotherapie bij psycholoog/psychotherapeut

Eén sessie kost 60 euro en bedraagt ongeveer 50 minuten.
Terugbetaling van sessies bij een psycholoog of psychotherapeut varieert per ziekenfonds.


logosmall

Therapeutisch Centrum Vijfhoek
Agoragalerij 4e verdieping 
Grasmarkt 105 bus 17
1000 Brussel

t:. 0485 88 93 56
therapeutischcentrumvijfhoek@gmail.com